Sempozyumun Ana Konuları:

 • Avrasya göçebe halklarının geleneksel spor oyunlarının tarihi oluşumu, dönüşümü ve diğer kültürlere nakli;
 • Dünyadaki göçebe halklarının askerî yapılanması ve spor oyunlarının ortaya çıkışı;
 • Dünyadaki göçebe halkların etnik sporlarının gelişmesinde etno-pedagojinin rolü;
 • Avrasya halklarının sanatına geleneksel spor oyunlarının yansıması;
 • Avrasya halklarının yazılı kaynaklarında, folklorunda ve edebiyatında geleneksel spor oyunlarının yansıması;
 • Türk dünyası ve akraba toplumlarında etnik spor oyunlarının yeniden doğuşu;
 • Dünyadaki geleneksel oyun ve sporların etimolojisi – terminolojisi, ritüelleri, evrimi / dönüşümü, milli nitelikleri, anlam boşalması, kültürel yönleri ve fonksiyonları konusu kapsamındadır.

Sempozyum Katılım Şartları

Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Sempozyum ücreti talep edilmemektedir.

Sempozyum Dilleri: Türkçe, Kırgızca, diğer Türk lehçeleri, Rusça ve İngilizce.

Önemli Tarihler

Tam Metin Son Gönderilme Tarihleri

20 Ekim – 20 Kasım 2020

Kabul edilen tam metinlerin son hallerinin   gönderilmesi

16-18 Kasım 2020

Sempozyum Programının İlanı

26 Kasım 2020

Sempozyum Tarihi

29-30 Kasım 2020

Bildiri Yazım Kuralları

 1. Tam metnin baş kısmında bildirinin sunulacağı dilin yanında İngilizce veya Rusça özet bulunmalı, özet en az 150 kelimeden oluşmalıdır.
 2. Sırasıyla başlık, yazar adı ve soyadı, özet ve anahtar kelimeler yazılmalıdır.
 3. Özetlerle birlikte mutlaka ekteki Sempozyum Kayıt Formu da gönderilmelidir.
 4. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında ortada yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
 5. Tam metinler asgari 4, azami 15 sayfa olmalıdır.
 6. Başlık ve yazar adından sonra 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
 7. Metinde harf karakteri Cambria ve punto büyüklüğü 11 olmalıdır.
 8. Çalışma Word programında ve 16,5 x 24 ebadındaki sayfa boyutuna göre iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 9. Metin 16,5 x 24 ebadındaki sayfa boyutunda, sağ-sol ve üst-alttan 1,8 cm boşluk olmalı ve iki yana yaslı olmalıdır.
 10. Paragraf başı girinti: 0,75 cm, satır aralığı tek satır olmalıdır.
 11. Referanslar metin içerisinde gösterilmeli (Buyar, 2014: 33); ayrıca açıklamalar verilecek ise dipnot şeklinde verilebilir.
 12. Kullanılan kaynaklar metin sonuna soyada göre, (Yazar SOYADI, Adı, Kitabın adı, “makale” ise tırnak içinde, Yayın yeri ve Tarihi) alfabetik olarak sıralanarak verilmelidir.
 13. Tablo grafik ve resimler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, hemen altında 10 punto ile kaynağı veya açıklaması belirtilmelidir.

Sunuş: Sempozyumda bildiri süresi azami 10 dakikadır.

 

İLETİŞİM

Adres:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma-Uygulama Merkezi

Cengiz Aytmatov Cal Kampusü,720044, Bişkek / Kırgızistan

E-posta: sempozyumth2020@gmail.com

Web: www.ugo2020.manas.edu.kg