SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANILARI

Necmettin Bilal ERDOĞAN, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı

Hayrettin GÜNGÖR, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı

 

SEMPOZYUM BAŞKANLARI

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV, Kırgızistan-Türkiye Manas Univ. Rektör Vekili

Prof. Dr. Aminta H. BREAUX, Bowie State Üniversitesi Rektörü

 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Fahrettin ALTUN, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı

Prof. Dr. Bahdat AMREYEV, Türk Keneşi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Dusen KASEİNOV, TURKSOY Genel Sekreteri

Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ, Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI, Atatürk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

Doç. Dr. İbrahim HAKİS, Türk Dünyası Araştırma Vakfı

Dr. Hakan KAZANCI, Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı

Ömer Faruk ÖZ, Ata Sporları Vakfı Başkanı