Урматтуу кесиптештер; Кахраманмараш Мэриясынын колдоосу менен тарабыбыздан 2011-жылы башталып, 8 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан, Кыргыз-түрк "Манас" университети тарабынан окшош аталышта 3 жолу уюштурулган, бул эки мекемеден сырткары акыркы үч жылда Бүткүл Дүйнөлүк Этноспорт Конфедерациясынын колдоосуна ээ болгон “IX Эл аралык түрк элдеринин салттуу спорт оюндары симпозиуму" бул жылы 2020-жылдын 29-30-ноябрында он-лайн форматта өткөрүлөт. 

Симпозиумдун максаты - салттуу спорттук оюндарды ар тараптан илимий изилдөөгө алуу жана азыркы доордун шарттарына ылайык алардын барлыгын сактап калуу маселелерин чечүү жана талкуулоо. Симпозиум бул тармактагы изилдөөчүлөрдү чогултуп, жаңы изилдөөлөрдү жүргүзүшүнө, мурунку маалыматтарды жаңыча көз караш менен баалоого жол ачат. Окулган билдирүүлөр китеп түрүндө басылып, илим дүйнөсүнө сунулат. 

Симпозиумга чакырып, урматыбызды билдиребиз.

 

Проф. Dr. Мехмет ТҮРКМЕН

Симпозиумдун уюштуруу комитетинин төрагасы

Программа


СИМПЗИУМДУН АРДАКТУУ ТӨРАГАСЫ

Н. Билал Эрдоган, президент,  Дүйнөлүк этноспорт федерациясы

Хайреттин Гунгор, мэр, г. Кахраманмараш

 

СИМПОЗИУМДУН ТОРАГАЛАРЫ

Проф.док. Алпаслан Жейлан, Кыргыз-турк Манас университети, ректору

Проф.док. Асылбек Кулмырзаев, Кыргыз-турк Манас университети, 1 проректору

Проф.док. Аминта Х. Браукс, Бовие улуттук университети, АКШ

 

АРДАКТУУ КОМИТЕТ

Проф.док. Фахреттин Алтун, Түркия Республикасынын президенттик аппараты, бөлүм башчы

Проф.док. Багдат АМРЕЕВ, Түрк Кенеши, генералдык секретарь

Проф.док. Дүйсен Касеинов, ТҮРКСОЙ, генералдык секретарь

Проф.док. Ахмет Ярамыш, Түрк тарых коому, президент

Проф.док. Фетxи Ахмет Полат, Муш Алпаслан Университети, ректор

Проф.док. Өмер Чакмаклы, Ататүрк Университети, ректор

Проф. Др. Ибрагим Теллиоглу, Ондокуз Майыс Университети

Проф.док. Ибрагим Хакиш, Түрк дүйнөсүн изилдөө фонду, президент

Док. Хакан Казанжы, Түркия салттуу оюндар федереациясы, президент

Өмер Фарук Өз, Ата спорту коому, президент

 

СИМПОЗИУМА КОНОКТОРУ

Проф.док. М. Өжал Огуз, Түркия ЮНЕСКО өкүлчүлүгү

Проф.док. Марк Дайресон, Национальный Университет Пенн, США

Проф.док. Мехмет Түркмен, КТУ «Манас», симпозиумдун башчысы 

Проф.док. Джон Фолей, Национальный Университет Кортланд, США

Проф.док. Ирина Константинова, НИИ Молдова, директор

Проф.док. Неваб Фурган Хан, Традиционный спорт и игры, президент, Пакистан

Проф.док. Инга Meндoт, Тувинский национальный университет, Россия

Проф.док. Илья Черкашин, Якутский северно-восточный  гос университет, Россия

Проф.док. Айдан Аблез, Федерация спорта ВУЗов, президент, Крым, Россия

Проф.док. Айтен Мендиева, Азербайджанский государственный университет, Азербайджан

Проф.док. Р.Д.Дугарова, Бурятский государственный университет, Россия

Проф.док. Елемес Алимханов, Казахский национальный университет им «Аль Фараби», Казахстан

 

УЮШТУРУ КОМИТЕТИНИН ТӨРАГАСЫ

Проф.док. Мехмет Түркмен

УЮШТУРУУ КОМИТЕТИ

Проф.док. Анварбек Мокеев

Проф.док. Мустафа Орчан

Проф.док. Канат Джанузаков

Проф.док. Юсуф Юрдагил

Доц.док. Октай Озгул

Доц.док. Унал Тюркчапар

Доц.док. Адем Кая

И.о. Доц.Нурдин Усеев

Док. Улан Алимов

Док. Кайрат Белек

Шахин Хопур (TGSDF)

Дуран Доган ( KMBB )

Абдулхалим Аксу ( WEC )

Левент Акыджы ( WEC )

Омер Сокур ( WEC )

Ибрагим Оздемир ( KMBB )

 

СИМПОЗИУМДУН ОКУМУШТУУЛАР КЕҢЕШИ

Док. Адем Кайа USA

Док. Ахмет Йигит TUR

Док. Александар Н . Ким - Кимен RUS

Док. Альпер Карадаг TUR

Док. Арина Казакбаева KGZ

Док. Айча Генч TUR

Док. Билал Чобан TUR

Док. Жыпаргүл Абдрахманова KGZ

Док. Дэвид Керби USA

Док. Фадил Мамути MKD

Док. Фатих Бектащ TUR

Док. Фатих Карахусеиноглу TUR

Док. Феруза Джуманазарова UZB

Док. Фикрет Сойер TUR

Док. Гокхан Калмыш TUR

Док. К.Стефан Валюч POL

Док. Канат Джанузаков KGZ

Док. Лауварусен Ичинхорлоо MGL

Док. М. Акиф Зиягил TUR

Док. Фатих Билиджи TUR

Док. Марк Дайресон USA

Док. Марат Саралаев KGZ

Док. Мехмет Гүл TUR

Док. Мехмет Түркмен KGZ

Док. Мухсин Хазар TUR

Doк. Мурат Элиоз TUR

Док. Мустафа Шекероглу TUR

Док. Мутлу Туркмен TUR

Док. Мужахит Фишне TUR

Док. Надежда Тыдыкова ALT

Док. Незахат Джейлан TUR

Док. Николас Л. Холт CAN

Док. Ольга Р. Каранастас MDL

Док. Хусеин Кырымоглу TUR

Док. Инга Мендот TUV

Док. Октай Кая TUR

Док. Осман Имамоглу TUR

Док. Омер Кайнар TUR

Док. Себахаттин Девежиоглу TUR

Док. Саид Шокофех IRA

Док. Серкан Хазар TUR

Док. Сонер Хункан TUR

Док Сильвия Бакалова BUL

Док Тюлин Атан TUR

Док. Унал Туркчапар KGZ

Док. Явуз Гуначты TUR

 

СИМПОЗИУМДУН РЕЦЕНЗЕНТТЕР КЕНЕШИ

Док. Мехмет Туркмен

Док. M.A. Зиягиль

Док. Кайрат Белек

Док. Унал Туркчапар

Док. Незахат Джейлан

Док. Нурдин Усеев

Док. Уланбек Алимов

Док. Ибрагим Эрдал

Док. Юсуф Юрдагиль

Док.СертачЭржишли

Генеральный секретариат

 • Док. Адем КАЯ, +1 (704) 737-3309
 • И.о. доц. Нурдин Усеев, + 996 707 693 909

 

Секретариат

 • Док. Кайрат Белек, +996 552 08 11 82
 • док Айча Генч, +90 506 935 84 01
 • док Зейнеп Налжыоглу, +90 544 673 94 17
 • Жылдызбек Осмоналиев, +996 552 004 179
 • Сыймык Aрстанбеков, +996 705 176 060

 

Симпозиумдун негизги темалары:

 • Евразия көчмөн элдеринин салттуу спорт оюндарынын калыптанууcу жана өнүгүүсү
 • Евразия көчмөн элдеринин аскердик түзүлүшү жана спорт оюндарынын генезиси
 • Көчмөн элдердин этно-спорттук оюндарынын өнүгүшүндө этно-педагогиканын ролу
 • Көчмөн элдердин дене-тарбия жана спорттук оюндарынын өнүгүшүндө элдик медицинанын ролу
 • Евразия калктарынын маданиятындагы көчмөн оюндарынын чагылдырылышы
 • Евразия калктарынын жазма булактарында, фольклорунда жана адабиятында салттуу спорт оюндарынын чагылдырылышы
 • Орто Азия жана Кавказдагы эгемендүү түрк мамлекеттериндеги этно-спорт оюндарынын кайра жаралуусу
 • Салттуу оюн жана спорттордун этимологиясы – терминологиясы, ритуалдары, өнүгүшү, улуттук өзгөчөлүктөрү, маданий маанилери жана милдеттери.
Симпозиумга катышуу эрежелери:

Симпозиумдун темасына кызыккан бардык окумуштуулар жана изилдөөчүлөр үчүн эшик ачык. Симпозиумда катышуучудан эч кандай төлөм талап кылынбайт. Өлкөнүн ичинен жана башка чет жактан келүүчүлөрдүн жеке чыгымдарын симпозиумдун уюштуруу комитети каржылабайт.

Симпозиумдун жумушчу тилдери: кыргыз, түрк, орус жана англис.

 

Симпозиумга тиешелүү маанилүү күндөр:

Баяндамалардын тезистерин жиберүүнүн акыркы күнү

20/10-20/11/2020-ж.

Кабыл алынган тезистерди маалымдоо күнү

16-18 / 11/2020-ж.

Симпозиумдун программасын жарыялоо

26 / 11/ 2020-ж.

Симпозиум өткөрүү күндөрү

29-30 / 11/ 2020-ж.

 

Тезистер:

 1. Тезистер баяндама окулуучу тилде жана англис тилинде жөнөтүлүшү керек.
 2. Тезисте катарынан баяндаманын темасы, автордун аты-жөнү, 150 сөздөн турган кыскача мазмуну жана анын аягында ачкыч сөздөр берилиши керек.
 3. Тезис менен бирге төмөндөгү Симозиумга катталуу формасы толтурулуп жөнөтүлүшү абзел.

 

Илимий баяндаманы (макаланы) даярдоо эрежеси:

 1. Баяндаманын (макаланын)темасы кою боёлгон баш тамгалар менен сап ортосунда берилет.
 2. Андан кийин бир интервал менен оң бурчунда автордун (авторлордун) тегаты жана аты жазылып, автордун аты-жөнүнүн акырында* белгиси менен шилтеме жасоо аркылуу, окумуштуулук даражасы жана наамы, иш орду, байырлаган шаары (кыштагы), электрондук дареги жазылат.
 3. Жогорудагылар жазылгандан кийин 10 пт. шрифт менен тезис баяндама сунулчу тилде жана англис тилинде берилүүгө тийиш. Тезистердин соңунда ачкыч сөздөр (багытоочу сөздөр) жазылат.
 4. Баяндаманын тексти Cambria менен жазылып, ариптердин өлчөмү 11пт. менен жазылуусу шарт.
 5. Барак бетинин калыбы – А4 (21x29.7см). Жээктери: жогорку, астыңкы – 2,5 см, сол жагы – 2,5 см, оң жагы – 2,5 см. Сап арасында 1,5 өлчөмдөгү ара; абзацтын алгачкы сабындагы оңго чегинүү өлчөмү - 0,75 см. Сөз ташууга жол берилбейт. Текст кеңдиги боюнча түздөлөт.
 6. Шилтеме тексттин ичинде берилүүгө тийиш (Буйар, 2014: 33 (= Фамилия, жыл: бет)); текстке терең түшүндүрмөлөр бериле турган болсо, шилтемелерди тексттин соңунда берүүгө болот.
 7. Колдонулган адабияттар фамилиясына жараша берилүүгө тийиш (Фамилиясы, Аты, Китептин аты,«макала» болсо тырмакча ичинде, Басмакана аты, жери жылы).
 8. Таблица, графика жана сүрөттөр өзүнчө номерленип, бардыгынын алдында түшүндүрмөлөрү менен берилиши керек.
 9. Макалалардын көлөмү эн аз 4 эн коп 15 беттен ашпоосу керек.

Регламент: бир баяндамага 10 мүнөт берилет.

 

Байланыш:

Кыргыз-Түрк “Манас” университети,

Жал кичирайонундагы «Чыңгыз Айтматов»кампусу,

720044, Бишкек,Кыргызстан

 

Электорондук адрес: sempozyumth2020@gmail.com

Web: www.ugo2020.manas.edu.kg


КАТТАЛУУ ФОРМАСЫ